Informatie

Een grafisch ontwerper/vormgever verzorgt de grafische vormgeving van drukwerk maar ook digitale producten. Wat vroeger alleen drukwerk was – zoals een brochure, flyer, affiche, nieuwsbrief – wordt nu steeds vaker opgezet als een interactieve (digitale) productie. Digitale producten zoals websites, Facebook pagina’s, formulieren moeten nog steeds goed ontworpen worden.

Vormgeving

Binnen het ontwerp bepaalt de grafisch ontwerper de vormgeving van het product, waaronder lay-out (indeling), de typografie (lettersoorten, -groottes, kolombreedte, regelafstand, e.d.), het kleurgebruik en de illustraties en foto’s. Op basis van de wensen van de klant maakt de artdirector of grafisch ontwerper een conceptontwerp, dat gepresenteerd wordt aan de opdrachtgever. Vervolgens wordt het concept door de grafisch ontwerper met behulp van professionele grafische software uitgewerkt tot eindproduct. Dit doet de grafisch ontwerper zelfstandig of met hulp van een tekstschrijver, illustrator, webbouwer of fotograaf.

Totale begeleiding

Bij de uitwerking van een opdracht moet de ontwerper onder andere rekening houden met de doelgroep, de door de opdrachtgever gestelde eisen, de financiële mogelijkheden en de technische verwerking van het ontwerp. Een ontwerper kan daarnaast trachten bestaande inhoudelijke functionaliteiten te versterken (bijvoorbeeld de optimale leesbaarheid door juiste toepassing van typografie) en extra functionaliteit toe te voegen door middel van de vorm (bijvoorbeeld het gebruik van kleur als blikvanger voor de belangrijkste informatie) en de uitvoering (drukwerk of interactieve productie). Zij geeft daarbij tevens adviezen aan de opdrachtgever om tot een optimaal eindproduct te komen en bewaakt ook de meerdere toepassingen en de technische verwerking van het ontwerp, opdat het vormconcept in stand blijft.

Annemiek Modderman was vanaf 1995 tot 2008 werkzaam onder de naam Modderman Vormgeving.

Deel deze post!